تحلیل گزینه های شرط بندی در فوتبال (۶)

۱۰۱ – Wining margins

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم تیم برنده با چه اختلاف گلی برنده ی بازی خواهد شد.

در اینجا گزینه های at 1  (به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۱ گل ) ، at 2  (به معنای برد تیم مهمان با اختلاف ۲ گل) ، at >2  (به معنای برد تیم مهمان با اختلاف بیش از ۲ گل) ، ht 1  (به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۱ گل) ، ht 2  (به معنای برد تیم میزبان با اختلاف ۲ گل ) ، ht >2  (به معنای برد تیم میزبان با اختلاف بیش از ۲ گل ) و گزینه ی مساوی ( به معنای این است که بازی با نتیجه ی مساوی به پایان می رسد) را داریم .

۱۰۲ – Total number of booking

در این گزینه از ما خواسته شده تا مجموع تعداد کارت های زرد و قرمز بازی را حدس بزنیم.

۱۰۳- Total number of booking – 1st Half

در این گزینه از ما خواسته شده تا مجموع تعداد کارت های زرد و قرمز بازی در نیمه ی اول را حدس بزنیم.

۱۰۴ – player sent off

در این گزینه از ما خواسته شده تعیین کنیم که بازیکنی در این بازی اخراج خواهد شد یا خیر

۱۰۵ –  player sent off- 1st Half

در این گزینه از ما خواسته شده تعیین کنیم که بازیکنی در نیمه ی اول اخراج خواهد شد یا خیر

۱۰۶ – Number of boking home

در این گزینه تعداد کارت های تیم میزبان از ما خواسته شده

۱۰۷ –  Number of boking home – 1st Half

در این گزینه تعداد کارت های تیم میزبان در نیمه ی اول از ما خواسته شده

۱۰۸– Number of boking away

در این گزینه تعداد کارت های تیم مهمان از ما خواسته شده

۱۰۹-  Number of boking away – 1st Half

در این گزینه تعداد کارت های تیم مهمان در نیمه ی اول از ما خواسته شده

۱۱۰ – First team booked

در این گزینه ازما خواسته شده تا اولین تیمی که کارت می گیرد را مشخص کنیم و اگرنظر ما این است که هیچ تیمی کارت نمی گیرد گزینه ی none  را انتخاب می کنیم.

۱۱۱ – First team booked – 1st Half

در این گزینه ازما خواسته شده تا اولین تیمی که در نیمه ی اول کارت می گیرد را مشخص کنیم و اگر نظر ما این است که در نیمه ی اول هیچ تیمی کارت نمی گیرد گزینه ی none  را انتخاب می کنیم.

۱۱۲ – Match booking

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که کدام تیم تعداد کارت بیشتری می گیرد و اگر نظر ما این است که هر دو تیم به یک اندازه کارت می گیرند از گزینه ی مساوی استفاده می کنیم.

۱۱۳ – Match booking – 1st Half

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که کدام تیم تعداد کارت بیشتری می گیرد و اگر نظر ما این است که هر دو تیم به یک اندازه کارت می گیرند از گزینه ی مساوی استفاده می کنیم.

۱۱۴ – Exact booking

در این گزینه تعداد دقیق کارت های بازی از ما خواسته شده است.

۱۱۵ – Exact booking – ۱st Half

در این گزینه تعداد دقیق کارت های بازی در نیمه ی اول از ما خواسته شده است.

۱۱۶ – player sent off Home team

در این گزینه از ما خواسته شده تعیین کنیم آیا بازیکنی از تیم میزبان اخراج خواهد شد یا خیرمطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!