تحلیل گزینه های شرط بندی در فوتبال (۵)

۸۱ – Cleen Sheet Home Team- 2nd Half

در این گزینه از ما خواسته شده است که تعیین کنیم در نیمه ی دوم تیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر

۸۲ – Cleen Sheet Away Team- 2nd Half

در این گزینه از ما خواسته شده است که تعیین کنیم در نیمه ی دوم تیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر

۸۳ – نیمه دوم – نتیجه ی دقیق

در این گزینه نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است.

۸۴ – ۲ Correct score – ۲nd Half

در این گزینه نیز نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی دوم از ما خواسته شده است و تفاوت این مورد با مورد ۸۳ در گزینه های متفاوت آنهاست.

۸۵ -First team to Score  – ۲nd Half

در این مورد از ما خواسته شده تعیین کنیم اولین تیمی که در نیمه ی دوم گل می زند کدام تیم است.

۸۶ – Home no bet

در این گزینه از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم میزبان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

۸۷ –  Away no bet

در این گزینه از ما خواسته شده که تعیین کنیم اگر تیم مهمان بازی را نبرد چه نتیجه ای رخ خواهد داد .

۸۸ – Home Win To Nil

در این گزینه از ما خواسته شده تا حدس بزنیم که آیا تیم میزبان بازی را با برد و بدون گل خورده به پایان می رساند یا خیر

۸۹ – زوج / فرد تیم میزبان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم میزبان زوج خواهد بود یا فرد

۹۰ – زوج / فرد تیم مهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های تیم میزبان زوج خواهد بود یا فرد.

۹۱ – First Half – Matchbet + Totals

این گزینه همانند گزینه ی ۴۱ بوده با این تفاوت که گزینه ی ۴۱ برای نیمه ی دوم و این گزینه برای نیمه ی اول می باشد.

۹۲ – First Half – Matchbet + Both Teams Score

این گزینه همانند گزینه ی ۴۳ بوده با این تفاوت که گزینه ی ۴۳ برای نیمه ی دوم و این گزینه برای نیمه ی اول می باشد.

۹۳ – Both Teams Score + Totals

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم که هر دو تیم گل میزنند یا خیر و نیز هم زمان تعیین کنیم مجموع گل دو تیم به چه نحوی خواهد بود.

۹۴ -Goals  Total

در این گزینه از ما خواسته شده تا محدوده ی مجموع گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم .

۹۵ – نیمه اول – نتیجه  دقیق

در این گزینه نتیجه ی دقیق بازی در نیمه ی اول از ما خواسته شده است.

۹۶ – Highest scoring half

در این گزینه از ما خواسته شده تعیین کنیم بیش ترین گل زده شده در کدام نیمه خواهد بود.

۹۷ – Matchbet + Totals

این گزینه همانند گزینه ی ۴۱ بوده با این تفاوت که گزینه ی ۴۱ برای نیمه ی دوم و این گزینه برای تمام بازی می باشد.

۹۸ -AAMS Correct score

در این گزینه نتیجه  یدقیق بازی از ما خواسته شده است.

۹۹ – Matchflow

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم اولین تیمی که گل می زند کدام تیم است و در نهایت کدام تیم برنده ی بازی خواهد بود.

در اینجا گزینه های awayteam scores first and away (به معنای این است که تیم مهمان اولین گل را می زند و تیم مهمان در نهایت برنده ی بازی می شود ) ، awayteam scores first and home (به معنای این است که تیم مهمان اولین گل را می زند و تیم میزبان در نهایت برنده ی بازی می شود ) ، awayteam scores first and draw (به معنای این است که تیم مهمان اولین گل را می زند و بازی مساوی می شود. ) ، hometeam scores first and away (به معنای این است که تیم میزبان اولین گل را می زند و تیم مهمان در نهایت برنده ی بازی می شود) ، hometeam scores first and home (به معنای این است که تیم میزبان اولین گل را می زند و تیم میزبان در نهایت برنده ی بازی می شود ) ، hometeam scores first and draw (به معنای این است که تیم میزبان اولین گل را می زند و بازی مساوی می شود ) ، no goal (به معنای است که بازی گلی نخواهد داشت) را داریم.

۱۰۰ –Goals Odd/Even – 1st Half

در اینجا از ما خواسته شده زوج یا فرد بودن مجموع گل ها را تعیین کنیم.مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!